ضایعات ماکارونی

ضایعات ماکارونی به دورریز و اضافه های ماکارونی ها در کارخانه های تولید ماکارونی گفته می شود که به دو صورت خشک و خمیری بوده و برای مصارف خوراک دام مورد مصرف قرار می گیرد.

پیدا نشد.

با عرض پوزش ، هیچ برگه ای برای درخواست شما پیدا نشد.شاید اگر جست و جو کنید به نتیجه برسید.