تفاله چغندر قند

تفاله چغندر قند یک محصول باارزش برای خوراک حیوانات اهلی می باشد که پس از استخراج قند از آن, تفاله باقی مانده را به صورت تر و خشک مورد مصرف تغذیه دام قرار می دهند.

پیدا نشد.

با عرض پوزش ، هیچ برگه ای برای درخواست شما پیدا نشد.شاید اگر جست و جو کنید به نتیجه برسید.