انواع تفاله

انواع تفاله به ته مانده محصولات کشاورزی و زراعی گفته می شود که به صورت تر و خشک مورد مصرف خوراک دام قرار می گیرد.

پیدا نشد.

با عرض پوزش ، هیچ برگه ای برای درخواست شما پیدا نشد.شاید اگر جست و جو کنید به نتیجه برسید.