بایگانی برچسب: پودر پوست پسته دام

تولید خوراک دام از پودر پوست پسته

تولید خوراک دام از ضایعات پوست پسته تولید خوراک دام از ضایعات پوست پسته به عنوان محصول فرعی باارزش غذایی مفید و مناسب برای تغذیه نشخوار کنندگان می باشد. هر ساله حجم زیادی از ضایعات کشاورزی از بین می رود که می توان با برنامه ریزی و مدیریت صحیح از …

توضیحات بیشتر »