بایگانی برچسب: خرید کنجاله پنبه دانه،خواص کنجاله پنبه دانه،کنجاله پنبه دانه خوراک طیور،کنجاله پنبه دانه،فروش کنجاله پنبه دانه،قيمت كنجاله پنبه دانه،کنجاله پنبه دانه تغذیه طیور

کنجاله پنبه دانه خوراک طیور

کنجاله پنبه دانه تغذیه طیور

کنجاله پنبه دانه در جیره غذایی و خوراک طیور کنجاله پنبه دانه دارای انرژی غذایی و پروتئین خام و مقدار لیزین کمتر نسبت به کنجاله سویا در جیره غذایی و خوراک طیور مورد استفاده قرار می گیرد. وعده غذایی کنجاله پنبه دانه بدون گوسیپول باعث می شود که این وعده …

توضیحات بیشتر »